TILBAKE

Valpens utvikling

Nedenfor følger en generell oversikt over valpens utvikling. Dette kan variere fra individ til individ.

Periode: uke 0-2

Mat, varme, beskyttelse. Tispa og valpene må ha fred og ro.

Periode: uke 3

Kropp og følelser utvikles mer, samtidig som valpen begynner å se, høre og gå. Valpen opplever sinnsstemninger, og sanser skrekk, aggressivitet fra omverden.

Periode: uke 4

Starter med preging og sosial tilpassing. Valpen identifiserer seg med art.

Periode: uke 5

Valpen går inn i en viktig periode hvor kontakt med mennesker er det viktigste. Det hevdes at hvis hunden i denne perioden ikke har den kontakten, vil den bli menneskesky som voksen. Valpen er positiv og begynner å leke.

Periode: uke 6 og 7

Valpens identitet forsterkes og leken blir hardere. Vi kan her se at noen er tøffere enn andre.

Periode: uke 8-12

Lederpreging. Økt flukttendens. Valpen begynner å oppdage verden rundt seg. Valpen begynner å få minnesblider som gir rom for mer varig innlæring. Det er viktig at den som har ansvaret for valpen knytter valpen godt til seg og gir den trygghet og mye kjærlighet. La valpen bli trygg i sin nye omgivelse, før du begynner med trening. Dette varierer fra valp til valp. 

Periode: uke 13-16

Produksjonen av maskulint kjønnshormon øker hos tispe og hannhund, hvilket gjør at valpen prøver å klatre på rangstigen.

Periode: uke 17

Rolig periode som passer bra til innlæring. Den lydighet man lærer inn i denne perioden er viktig for senere læring.

Periode: 7-10 mnd

Fysisk kjønnsmodning. Klatring på rangstigen. En alder der problemer kan oppstå.

Periode: 11-16 mnd

Rolig periode. Bruk den til innlæring. Du må også i denne perioden begynne å stille mer krav til hunden. Befest lederskapet ditt skikkelig.

Periode: 17 mnd -

Psykisk modning. Klatrer på rangstigen. Hunden blir voksen. Dominansen kan etterhvert få mer tyngde og kraft. Aggressivitet mot andre hunder og mennesker er ganske vanlig. Befest ditt lederskap med god kontakt og lydighet.

  

Men husk at hvordan valpen din blir, er det bare du som har ansvar for.

Alt det hunden gjør i dag på godt og vondt har den lært utfra sine erfaringer.

 

        TILBAKE